خطبه 85 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 85

اعتقادی، اخلاقی

1- خداشناسی

و گواهی می دهم که خدایی نیست جز خدای یکتا، آغاز، اوست که پیش از او چیزی نیست، و پایان همه اوست که بی نهایت است. پندارها برای او صفتی نمی توانند فراهم آورند، وعقل ها از درک کیفیّت او درمانده اند، نه جزئی برای او می توان تصوّر کرد و نه تبعیض پذیر است، و نه چشم ها و قلب ها می توانند او را به درستی فراگیرند.

2- ضرورت پندپذیری

ای بندگان خدا! از عبرت های سودمند پند پذیرید، و از آیات روشنگر عبرت آموزید.

و از آنچه با بیان رسا شما را ترسانده اند، بپرهیزد، و از یادآوری ها و اندرزها سود ببرید، آن  چنان که گویا پنگال مرگ در پیکر شما فرو رفته، و رشته آرزوها و دلبستگی ها قطع گردیده و سختی های مرگ و آغاز حرکت به سوی قیامت به شما هجوم آورده است.

آن روز که ((همراهی هر کسی گواه و سوق دهنده ای است))؛ سوق دهنده ای که تا صحنه ی رستاخیز او را می کِشاند، و شاهدی که بر اعمال او گواهی می دهد.

(و قسمتی از خطبه)

 

3- وصف بهشت

 و در بهشت، درجاتی از یکدیگر برتر، و جایگاه هایی گوناگون و متفاوت وجود دارد که نعمت هایش پایان ندارد، و ساکنان آن هرگز خارج نگردند، ساکنان بهشت ِ جاوید، هرگز پیر و فرسوده نگردند، و گرفتار شدائد و سختی ها نخواهند شد.

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 8 بازدید