حدیث هایی از امام رضا (علیه السّلام)

 • هر امامی عهد و مثیاقی بر دوستان و پیروانش دارد٬ و بی شک یکی از اعمالی که نشان وفاداری کامل به عهد و ادای نیک آن است٬ زیارت آرامگاه است٬ پس هر کس با رغبت و اعتقاد به آنچه مطلوب ایشان است آنان را زیارت کند٬ امامان  در روز قیامت شفیع ایشان است.

منبع : البحار 100/116

 • هر کس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.

البحار 78/356

 • هر که مرا زیارت کند٬ در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده بشناسد٬ من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم٬ و هر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.

منبع : وسائل الشیعه :5/436

 • ای پسر شبیب! اگر می خواهی برای چیزی بگریی،برای حسین بن علی (علیه السّلام) گریه کن؛ زیرا همان گونه که قوچ را سر می بُرند آن حضرت را سر بریدند و از افراد خانواده ی او هیجده مرد کشته شدند که در روی زمین نظیر نداشتند.

منبع : عیون أخبار الرِّضا(ع) 1/299

 • بر کسی چون حسین، باید گریه کنندگان بگریند؛ زیرا که گریستن بر او گناهان بزرگ را می زداید. سپس حضرت فرمودند: چون ماه محرّم می رسید کسی پدرم (علیه السّلام) را خندان نمی دید. غم و اندوه بر او چیره بود تا آنکه ده روز می گذشت. روز دهم روز سوگواری و اندوه و گریه او بود و می فرمود: این روزی است که حسین (علیه السّلام) در آن کشته شد.

منبع : وسائل الشیعه 10/394

 • گفته شد آداب نماز [کامل] چیست؟ فرمود:[نمازی است که] با حضور قلب و فراغت اعضا و انکسار و فروتنی در حضور خداوند تبارک و تعالی باشد. بهشت را در طرف راستش، و آتش جهنم را در طرف چپش، و صراط را پیش روی خود و خداوند را در مقابل خود ببیند.

منبع : البحار 84/246

 • هر گاه در حال کسب و کار بودی و وقت نماز رسید، کسب و کار، تو را از نماز باز ندارد.

منبع : البحار 103/100

 • بدانید که پس از ایمان به خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آل محمد (علیه السّلام)، هیچ عملی شکرآمیز نزد خداوند متعال محبوب تر از یاری رسانی در امور دنیوی برادران مؤمنتان نیست، چه اینکه دنیا برای آنان راهی به سوی بهشت پروردگارشان است. بی شک آن که چنین کند از خاصّان درگاه خداوند تبارک و تعالی می باشد.

مبع : البحار 78/255

 • هر کس از آتش به خدا پناه برد، امّا خواهش های دنیوی را وانگذارد خویشتن را به باد ریشخند گرفته است.

منبع : البحار 78/356

پرسش و علم

 • علم گنجینه های کمال است و کلیدهای آن گنجینه ها پرسش کردن است.

منبع : عیون الاخبار الرضا باب 30

دنیای مشروع

 • از لذایذ  دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید وتمنیات دل را از راههای مشروع برآورید ، مراقبت کنید در این کار بمردانگی وشرافتتان آسیب نرسد ودچار اسراف وتندروی نشوید. تفریح وسرگرمیهای لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری میکند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد.

منبع:بحار17،صفحه208

بشر دوستی

 • حضرت  رضا (علیه السّلام) فرموده اند: نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است.

                منبع:وسائل3،صفحه207

تقسیم ساعات

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کوشش کنید اوقات  روز شما چهار ساعت باشد. ساعتی برای عبادت و خلوص با خدا ،ساعتی برای  تامین معاش  ،ساعتی برای آمیزش و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به  عیوبتان آگا می سازند و در باطن نسبت به شما  خلوص وصفا دارند  وساعتی را به تفریحات ولذائذ خود اختصاص دهید واز مسرّت و نشاط ساعت تفریح نیروی انجام وظائف ساعات دیگر را تأمین نمائید.

منبع:بحار17 ،صفحه208

می و میگسار

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام)  فرموده اند: خداوند هیچ اکل و شربی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه ی زیان و مرگ و فساد است.

منبع : مستدرک جلد3 ص71

حرمت مشروبات الکلی

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)نقل کرده که فرموده اند : هر قسم مشروبات الکلی که از نوشیدنش عقل تغییر می کند زیاد و کمش حرام است.

منبع : مستدرک3،ص141

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند شراب را حرام کرده  برای آنکه منشأ فساد اجتماعی است. عقل را از درک حقایق باز میدارد ، حیا را از شرابخور می برد ودر مواجهه با مردم ،شرم نمی کند وبا این همه باعث بیماری نهانی در اعضا داخلی می شود.

منبع: کافی6، صفحه 405

عوارض مشروبات

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: شراب باعث عوارض قلبی است و در آن ضایعتی به وجود می آورد. شراب دندانها را سیاه و دهان را متعفن و بد بو میکند.

منبع:مستدرک3،صفحه137

 • و نیز فرموده است: مشروبات الکلی علاوه بر تمام زیان ها باعث ایجاد بیماری های نهانی در اعضاء داخلی بدن است.

منبع : مستدرک3،صفحه137

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: همنشین شراب خوار مباش  و با او سلام مکن.

منبع : مستدرک2، ص67

استدعای عفو

 • حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمودند: کسی که به زبان طلب آمرزش کند و در دل از گناهان خود پشیمان نباشد خویشتن را مسخره کرده است.

منبع:مجموعه ورّام جلد2 صفحه110

شفیع و شرایط شفیع

 • حسین بن خالد می گوید : به حضرت رضا (علیه السّلام) عرض کردم معنی کلام خدا (( وَلا یَشفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارتَضی )) (سوره ی الانبیاءآیه 28)چیست؟ در جواب فرمودند: مردان الهی شفاعت نمی کنند مگر از کسیکه خداوند از دین او راضی باشد.

منبع : بحار جلد3 ص299

خوراکی ها و غذا

 • احمد بن ابی هرون می گوید حضور علی بن موسی الرضا(علیه السّلام) شرفیاب شدم. حضرت دستور غذا داد. سفره گستردند غذا آوردند ولی در سفره سبزی تازه نبود . حضرت غذا نخورد، به خادم خود فرمودند مگر نمی دانی من از سفره ای که در آن سبزی نباشد غذا نمی خورم ، برو سبزی بیاور. خادم رفت و سبزی آورد ،حضرت غذا میل فرمودند و من نیز خوردم.

منبع : مکارم الاخلاق ص90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • نزدیکی « بسم الله الرّحمن الرّحیم» به اسم اعظم خدا، از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم، بیشتر است.

منبع: سمند،ج1، ص310

 • بلند گفتن « بسم الله الرّحمن الرّحیم» در همه ی نمازها سنت پیامبر است.

منبع: مسند،ج2،ص499

 • هنگامی که مردم به راست و چپ منحرف شدند، تو طریقه ی ما اهل بیت را پیروی کن.

منبع: عیون،ج1،ص303

 • کسی که به حساب و کتاب نفسش برسد سود کرده و آن کس که از آن غافل شود زیان کرده است.

منبع: مسند،ج1،ص302

 • نگاه کردن به فرزندان پیامبر(سادات) تا زمانی که از طریقه ی پیامبر بیرون نروند و به گناهان آلوده نشوند، عبادت است.

منبع: عیون،ج2،ص51

 • نقش انگشتری موسی (علیه السّلام) دو جمله بود که از تورات گرفته بود: « صبر پیشه کن تا اجر داده شوی، راستگو باش تا نجات یابی.»

منبع: عیون،ج2،ص54

 • نقش انگشتری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم)بود: « لا اله الا الله، محمد رسول الله».

منبع: عیون،ج2، 54

 • نقش انگشتری حضرت علی(علیه السّلام)این بود: « حکمرانی از آنِ خداست».

منبع: عیون، ج2،ص54

 • نقش انگشتری امام حسن (علیه السّلام)این بود: « عزت، از آن خداست».

منبع: عیون،ج2، 54

 • نقش انگشتری امام حسین (علیه السّلام)این بود:« خداوند به انجام رساننده ی فرمان خویش است.»

منبع: عیون،ج2، 54

 • کسی که با خویشاوندانش ارتباط نداشته باشد، تقوای الهی را مراعات نکرده است.

منبع: عیون،ج1،ص258

 • مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.

منبع: مسند،ج1،ص260

 • ما اهل بیت، « اهل الذکر» هستیم، پس اگر نمی دانید از ما سوال کنید.

منبع: عیون،ج1،ص239

 • کسی که همسایه اش از گزند او در امان نباشد، از ما اهل بیت(علیهما السّلام) نیست.

منبع: مسند،ج1،ص260

 • کسی که سپاسگزار پدر و مادرش نباشد، شکر خدا را هم بجا نیاورده است.

منبع: عیون،ج1،ص258

 • هر مومنی که به بلایی مبتلا شود و بر آن صبر کند، برایش پاداش هزار شهید است.

منبع: مسند،ج1،ص273

 • هر کس فاطمه معصومه(علیه السّلام) را زیارت کند، پاداشش بهشت است.

منبع: مسند ج2،ص254

 • برادر بزرگ تر، به منزله ی پدر است.

منبع: مسند،ج2،ص480

 • نیکی کردن به پدر و مادر لازم است اگرچه مشرک باشند.

منبع: عیون،ج2،ص124

 • زناکار، در لحظه ی زنا کردن، مومن نیست(در آن لحظه، روح ایمان از او جدا می شود.)

منبع:عیون،ج2،ص125

 • نماز مستحبی را نمی شود به جماعت خواند، چرا که این کار بدعت است.

منبع:عیون،ج2،ص124

 • امام مایه ی عزت مومنین است.

منبع: تحف العقول، ص438

 • نماز برای انسان با تقوا مایه ی نزدیکی به خداست.

منبع: مسند،ج2،ص155

 • سخن وقتی ارزش دارد که توأم با عمل باشد.

منبع: مسند،ج2،ص473

 • آدم سخاوتمند، به خدا و بهشت نزدیک است و به مردم نزدیک است و از آتش به دور است.

منبع:مسند،ج1،ص295

 • برترین خردمندی، آن است که انسان خودش را بشناسد.

منبع:مسند،ج1،ص295

 • آدم سخاوتمند از غذای مردم می خورد تا آن ها هم از غذای او بخورند.

منبع: مسند،ج1،ص295

 • آدم بخیل از غدای مردم نمی خورد تا مردم از غذای او نخورند.

منبع: مسند،ج1،ص295

 • هر کس، از کسی که وسیله ی رسیدن روزی است، تشکر نکند، شکر خدا را هم نکرده است.

منبع: مسند،ج1،ص299

 • سخاوت، درختی است در بهشت که شاخه هایش در دنیا است، پس هر کس به شاخه ای از آن درآویزد، به بهشت می رود.

منبع: مسترک، ج7،ص14

 • دوستِ آدم بی خرد، در رنج و زحمت است.

منبع: مسند،ج1،ص302

 • بهترین دارایی، مالی است که با آن، حفظ آبرو شود.

منبع: مسند،ج1،ص302

 • مومن اگر خشمگین شود، خشمش او را از حق خارج نمی کند.

منبع: مسند،ج1،ص302

 • کسی که به معراج رفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) را انکار کند، خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را انکار و تکذیب کرده است.

منبع: مسند،ج1،ص81

 • پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) این گونه بودند که وقتی امر ناخوشایندی پیش می آمد می فرمودند: ستایش خداوند را در هر وضعیتی.

منبع: مسند،ج1،ص81

 • دین محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) تا روز قیامت، نابود نمی شود و پس از او پیامبری نخواهد بود.

منبع: مسند،ج1،ص 49

 • سکوت کردن از سخن بیهوده، محبت دیگران را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1،ص 264

 • خداوند متعال، پیامبرش محمد(صلی الله علیه و آله و سلّم) را بر تمامی پیامبران و فرشتگان، برتری بخشید.

منبع: مسند،ج1،ص 18

 • اولین گام بندگی و عبادت خدا، شناختن اوست.

منبع: مسند،ج1،ص 41

 • هر کس سوره «قل هو الله احد» را بخواند و به آن ایمان آورد، «توحید» را شناخته است.

منبع: مسند،ج1،ص42

 • راوی گوید از امام (علیه السّلام) درباره ی پایین ترین درجه ی معرفت خدا پرسیدم، فرمودند: (پایین ترین معرفت به خدا) اقرار به این است که معبودی جز او نیست و او شبیه و مانندی ندارد.

منبع: مسند،ج1،ص40

 • کسی که کار خوبش را مخفیانه (و به دور از ریا) انجام دهد، هفتاد برابر پاداش می گیرد.

منبع: مسند،ج1،ص264

 • هر کس گناه را علنی کند [ در نزد خدا و مردم] خوار است.

منبع: مسند،ج1،ص264

 • کسی که دیگری را برای خدا به برادری برگزیند، خانه ای بهشتی را به دست آورده است.

منبع: مسند،ج1،ص299

 • آدم بخیل، هم از بهشت دور است و هم از مردم، و به آتش جهنم نزدیک است.

منبع: مسند،ج1،ص295

 • با نعمت های خداوند، خوب برخورد کنید.

منبع: تحف العقول،ص472

 • خداوند متعال فرمود: ای انسان! با مشیت و خواست من است که تو می خواهی برای خودت آنچه می خواهی.

منبع:کافی،ج1،ص153

 • کسی که با دین خدا مخالفت کند، از او بیزاری بجوی؛ آن شخص هر که می خواهد باشد!

منبع: مسند،ج1،ص232

 • کسی که گنهکار را دوست بدارد، خودش هم گناهکار به شمار می آید هر کس شخصی را که اطاعت خدا می کند، دوست بدارد، خودش هم بنده ی مطیع محسوب می شود.

منبع: مسند،ج1،ص232

 • من به زودی مظلومانه مسموم و شهید می شوم و در کنار قبر هارون الرشید دفن می گردم.

منبع: عیون،ج2،ص227

 • در روز قیامت، زائرین قبر من، گرامی تر از دیگران، به محضر خداوند می رسند.

منبع: عیون، ج2،ص227

 • صله ی ارحام و دیدار خویشاوندان، زمان مرگ را به تأخیر می اندازد و محبت خویشاوندان را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1،ص266

 • حیا، بخشی از ایمان است.

منبع: مسند،ج1،ص281

 • چیزی بهتر از یقین به انسان ها بخشیده نشده است.

منبع: مسند،ج1،ص281

 • هر کس در مجلسی که امر ولایت ما اهل بیت(علیه السّلام) زنده می شود، بنشیند، در روزی که قلب های دیگران می میرد، قلب او نمی میرد.

منبع: مسند،ج1،ص205

 • هر کس از مومنی گره گشایی کند، خداوند در روز قیامت غصه دل او را بر طرف می کند.

منبع: مسند،ج1،ص259

 • صفتِ « سکوت از سخن بیهوده» دری از درهای بهشت است.

منبع: مسند،ج1،ص264

 • امام پاک شده ی از گناهان است.

منبع: مسند،ج1،ص98

 • ایمان، عقیده ی قلبی است و اقرار با زبان و عمل [ به وظیفه ی بندگی] با بدن است.

منبع: مسند،ج1،ص259

 • مومن کسی است که وقتی کار خوبی انجام می دهد خوشحال می شود و اگر بدی کرد، استغفار می کند.

منبع: مسند،ج1،ص260

 • هم چنان که یک مرد، خانواده خودش را می شناسد مومن در میان اهل آسمان، شناخته شده است.

منبع: مسند،ج1،ص260

 • اگر زمین، یک لحظه، از حجت الهی (امام) خالی شود، ساکنان خودش را فرو می برد.

منبع: مسند،ج1،ص88

 • برای اتمام حجت خداوند بر بندگانش، باید امامی وجود داشته باشد تا خداوند شناخته شود.

منبع: مسند،ج1،ص89

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 14 نظر / 160 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلا

خیلی قشنگ بود ممنون

الینا جون

من خیلی خیلی خوشم اومد

مهرداد

[دست][قلب][زبان][عجله][مغرور][هورا]

m.h

السلام عليك ايها الامام الرئوف ... و سحرگاهان، عطر حريمت، جان‌ها را روح تازه‌اي مي‌بخشد. آمده‌ام به حريم رحيمت اي آقاي خوبان. چه زيباست كه ديگر ديدگانم، چيزي به جز گنبد والاي طلايي‌ات را نمي‌بينند. چه زيباست كه ديگر گوش‌هايم چيزي به جز مناجات سحرگاهانه حريم مهرباني‌ها را نمي‌شنوند. چه زيباست كه ديگر دست‌هايم پر است از صفاي پنجره‌هاي ضريح معشوق. سلام! آقاي مهرباني و لطف و كَرَم! من آمدم؛ فقير و خسته بدرگاهت آمدم رحمي. با سلام و عرض ادب میلاد ميلاد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا‌عليه‌السلام بر شما مبارک

ازاده

سلام وب بسیارخوب وپرمحتوایی دارید...استفاده کردیم خوشحال میشم از وب بنده هم دیدن کنید ممنونم

واقععععععععععا عالی بود[لبخند]

تبسم

واقعا زیبا و تاثیر گذار بود ممنون

غزاله

سلام . خیلی سایت فوق العاده ای دارین کلی باهاش حال کردم . به کارتون ادامه بدین ان شا الله اجرتون با صاحب الزمان (عج).[گل]

ملینا

خیلی بد بود

فاطمه

عالی بود .خدا خیرتون بده.