نیایش امام سجاد ع در طلب تندرستی

 

نیایش آن حضرت درطلب تندرستی

1 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و تن درستی را لباس تنم کن، و سراپای مرا به تن درستی فروپوشان و با آن مرا امان بخش و گرامی بدار و بی نیاز گردان، و تن درستی را به من صدقه ده و آن را مال ِ من کن و همچون فرشی زیر پایم بگستران، و آن مایه بیماری که در من است، به تن درستی بدل فرما، و میان من و تن درستی، در این جهان  و آن جهان، جدایی میفکن.

2 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست ومرا تن درستی بخش؛ تن درستی ای که مرا بس باشد و شفابخش و چیره برهر بیماری، و روز افزون باشد و در تن ِ من تن درستی زاید؛ تن درستی در این جهان و آن جهان.

3 بر من منّت گذار و سلامت و امنیّت  و بی عیبی در دین و بدن، و دل آگاهی  و پیشرفت و استواری در کارها، و دلواپسی و ترس از خود را به من عطا فرما، و نیرویی ده که با آن به فرمان تو به راه طاعت روم و از آنچه مرا از آن باز داشته ای، بپرهیزم.

4 خدایا، بر من منّت گذارکه تا آن زمان که زنده ام می داری، در این سال و هرسال ِ دیگر، حج و عمره بگزارم و قبر فرستاده ات – که درود و رحمت و برکات تو بر او و خاندانش باد- و قبر خاندانش را- که بر ایشان سلام باد- زیارت کنم. آن زیارت را زیارتی پذیرفته و شایسته پاداش قرار ده که از چشم تو نمی افتد و نزد تو اندوخته ای برای من است.

5 ستایش خود و سپاس خود و یاد و ثنای نیک خود را بر زبانم جاری ساز و قلبم را گنجایش فهم هدف های دین خود عنایت کن.

6 من و فرزندانم را از گزند شیطان ِ رانده شده در پناه خود گیر، و از آسیب هر گزنده زهردارِ غیر کُشنده و کُشنده، وهر بیم و بلا، و چشم بد ، و از گزند هر ناتوان و نیرومند، و هر فراپایه و فرومایه، و هر خُرد و بزرگ، و هر دور و نزدیک، و از گزند هر کس، از جنّیان و آدمیان، که با فرستاده تو و خاندان ِ او به دشمنی برخاسته اند، و هر جنبنده ای که سر نوشتش به دست توست، در امان دار، که تو بر راه راستی.

7 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و هر کس بدِ مرا خواهد، نیّتش  را بگردان و نیرنگ او را از من به دور دار و آسیبش از من دفع نما و فریبکاری  او را به خودش برگردان.

8 در برابر او سدّی بساز تا چشمش مرا نبیند و گوشش درباره من هیچ نشنود، و هنگام یادکردن ِ من، راه دلش را محکم ببند، و زبانش را در وقت سخن گفتن از من لال کن، و سرش را فروکوب، و عزّتش را به خواری افکن، و قهر و قدرتش را درهم شکن، و گردنش را به ذلّت فرود آر، و شکوهش را تباه ساز، و مرااز همه آسیب ها و بدی ها و سخن چینی ها و ریشخندها و عیب جویی ها و بدگویی ها و رشک بردن ها و دشمنی ها و دام ها و کمند ها و پیادگان  و سواران او در امان دار، که تو گرامی و توانایی.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 9 بازدید