حدیث هایی در مورد قمار

 


 

برد و باخت

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: قریش مال خود و زن خود را در معرض برد و باخت قرار می داد و قمار می زد. خداوند این عمل ناروا را تحریم نمود و آنان را از این کار بر حذر داشت.

منبع: کافی ، ج5، ص 122

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام اقسام قمار را تحریم کرده و به مردم فرمان داده است از آن اجتناب نمایند. خداوند قمار را پلیدی خوانده و آن را عمل شیطانی دانسته و مردم را از آن بر حذر داشته است، مانند بازی شطرنج و نرد و دیگر بازیها ی قمار، و بازی نرد بدتر از قمار شطرنج است.

منبع: مستدرک2، ص 426

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: قمار ممنوع در اسلام شامل بازی شطرنج و نرد و سایر اقسام قمار است.

منبع: تفسیر مجمع البیان3،ص 239

4- در قرآن شریف آمده است که اموال یکدیگر را به باطل و به طور غیر مشروع تصرف نکنید. حضرت امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر این آیه فرموده اند: مقصود مالی است که از مجرای قمار بدست می آید.

منبع: وسائل 4، ص 117

شرم و حیاء

5- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: شرابخواری و قمار بازی از گناهانی است که پرده ها را پاره می کند و شرم و حیا را از میان بر می دارد.

منبع: بحار16، ص 164

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 111 بازدید