خطبه238 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 238

سیاسی، تارخی

( درباره ی دو داور عراق و شام و نکوهش کوفیان فرمود)

1- وصف شامیان

شامیان درشت خویانی پَست، بردگانی فرومایه اند که از هر گوشه ای گرد آمده، و از گروه های مختلفی ترکیب یافته اند(1)، مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند، و تربیت شوند، و دانش فرا گیرند، و کار آزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند، و آنها را به کار مفید وادارند.

انان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان که خانه و زندگی خود را برای مهاجران آماده کرده، و از جان و دل ایمان آوردند.

2- نکوهش از انتخاب حَکَم

آگاه باشید که شامیان در انتخاب حَکَم، نزدیک ترین فردی را که دوست داشتند برگزیدند، و شما فردی را که از همه به ناخشنودی نزدیک تر بود انتخاب کردید،(2) همان سروکار شما با عبدالله پسر قیس است که می گفت: « جنگ فتنه است بندکمان ها را ببرّید و شمشیرها را در نیام کنید.»

اگر راست می گفت پس چرا بدون اجبار در جنگ شکرت کرد؟ و اگر دروغ می گفت پس متّهم است.

برای داوری. عبدالله بن عباس را رو در روی عمروعاص قرار دهید، و از فرصت مناسب استفاده کنید، و مرزهای دور دست کشور اسلامی را در دست خود نگه دارید، آیا نمی بینید که شهرهای شما میدان نبرد شده؟ و خانه های شما هدف تیرهای دشمنان قرار گرفته است؟

(1): طرفداران تفکّر موبوکراسی Mobocracy که اعتقاد دارند حکومت باید در دست رجّاله ها و اوباش و مردم عوام باشد، که یکی از تعاریف دموکراسی هم همین است.

(2): شامیان عمروعاص، و کوفیان ابوموسی را انتخاب کردند، نام ابوموسی، عبدالله بن قیس است که در زمان عثمان والی کوفه گردید، و چون امام او را عزل کرد کینه ای در دل گرفت، از منافقانی بود که پس از بیعت غدیرخم می خواستند پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را ترور کنند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 8 بازدید