نامه 5 امام علی (علیه السّلام)

 

نامه 5

سیاسی

( نامه به اشعث ابن قیس فرماندار آذربایجان. این نامه پس از جنگ جَمَل در شعبان سال 36 هجری در شهر کوفه نوشته شد)

هشدار از استفاده ی ناروای بیت المال

همانا پُست فرمانداری برای تو وسیله ی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی؛ تو حق نداری نسبت به رعیّت استبداد ورزی، و بدون دستور به کار مهمّی اقدام نمایی؛ در دست تو اموالی از ثروت های خدای بزرگ و عزیز است، و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری؛ امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم، با درود.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 16 بازدید