حدیث هایی در مورد سخن

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه تو را به مطالب باطل خشنود سازد و به بازی و سخنان غیر واقعی گول بزند او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت کرده است.

منبع : غررالحکم ،ص508

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سخن حکما و دانشمندان اگر درست و مطابق با واقع باشد داروی شفا بخش است و اگر خطا و غیر واقعی باشد بیماری است.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 275

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسیکه با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد می گیرد ، کسیکه مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می شود، کسیکه با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی ماند، کسیکه مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت.

منبع : بحار 5 ،ص322

سخن چین

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن ، ستمکار و سخن چین. کسیکه روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد، کسیکه برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند و کسیکه از دیگران نزد تو نمّامی می کند عنقریب از تو نزد دیگران نمّامی خواهد کرد.

منبع : تحف العقول ،ص316

12- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: سخن وقتی ارزش دارد که توأم با عمل باشد.

منبع: مسند،ج2،ص473

13- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به بهترین و پسندیده ترین وجهی که میل دارید مردم درباره ی شما سخن بگویند شما درباره ی مردم سخن بگویید. (توضیح بیشتر: همانطور که آدمی از سخنان تحقیرآمیز، و زننده ی دیگران متنفر است وظیفه دارد درباره ی مردم، زشت و تحقیر آمیز، سخن نگوید.)

منبع: وسائل،ج4،ص93

14- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: سکوت کردن از سخن بیهوده، محبت دیگران را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1،ص 264

15- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: صفتِ « سکوت از سخن بیهوده» دری از درهای بهشت است.

منبع: مسند،ج1،ص264

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمودند: از گفتار های غیر ضروری پرهیز کن زیرا آن سخنان عیوب باطنی تو را آشکار می کند و دشمنان آرام را بر ضدّ تو تهییج می نماید.

    منبع : غرراحکم ص155

17- حضرت امام باقر (علیه السّلام ) در تفسیر قول خدا عزوجل (( و قولوا للناس حسناً )) فرمودند: برای مردم بگویید، بهترین چیزی که دوست دارید برای شما بگویند.

منبع : اصول کافی، ج4،ص 487

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سخنان هر انسانی حاکی از قوت قلب و نیرومندی روان او است، یعنی به هر نسبتی که روح آدمی قوی تر و اعتماد به نفسش بیشتر است کلامش قاطع تر و سخنش نیرومندتر است.

منبع: غررالحکم، ص 343

19- همان هایی که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند. اینانند که خدایشان هدایت کرده و هم اینانند خردمندان.

منبع: سوره ی زمر-آیه39

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: در سخن نظر به گوینده مکنید بلکه نظر به گفتار نمایید یعنی گفتار صحیح را از هر که گفته است بگیرید.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) به پیروان خود توصیه می فرمودند: جان خود را با مطالب حکیمانه ی نو و دلنشین خرّم و شاداب سازید چه روح نیز مانند بدن وامانده و خسته می شود و سخنان جالب نیرو و نشاطش می بخشد.

منبع: کافی1،ص48

22- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هان! مباد که ترس از مردم مانع از آن شود که مردی حقی را که می داند، بر زبان آورد. بدانید که برترین جهاد سخن حق گفتن در برابر سلطان ستم پیشه است.

منبع : کنزالعمال ١۵/٩٢٣

23- میسر گوید: که حضرت امام باقر(علیه السّلام) به من فرمودند: آیا خلوت کنید و حدیث گویید و هر چه خواهید گویید؟ گفتم: آری، به خدا به راستی ما جلسه سرّی تشکیل دهیم و حدیث گوییم و هرچه خواهیم گوییم، فرمودند: هلا به خدا من دوست داشتم که با شما باشم در بعضی از این جاهای خلوت، هلا به خدا که من بوی شما و جان شما را دوست دارم، شما بر دین خدا و دین فرشته هایید و کمک کنید به ما با ورع و کوشش.

منبع : اصول کافی،ج4، ص 555

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) همواره این درس را به پیروان خود می داد که لازم است هر انسانی در باطن خود نسبت به مردم دارای دو احساس باشد: یکی احتیاج به آنها و دیگری بی نیازی از آنها. احساس احتیاج را با سخنان نرم و روی گشاده ی خود آشکار کند، و بی نیازی خویش را به وسیله ی اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی خود ظاهر سازد.

منبع: کافی جلد 2 ص 149

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آن کس که برخلاف میلش، به ادب آموزی و تربیت وادار شود و به مشقتهای آن تن در دهد به گفتار و رفتار زشت کمتر آلوده می گردد.

منبع: غررالحکم، ص 645

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آن کس که برخلاف میلش، به ادب آموزی و تربیت وادار شود و به مشقتهای آن تن در دهد به گفتار و رفتار زشت کمتر آلوده می گردد.

منبع: غررالحکم، ص 645

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 12 بازدید