خطبه 31 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 31

سیاسی، اخلاقی

( در آغاز جنگ جَمَل در سال 36 هجری، ابن عباس(1) را برای پند دادن به سوی زبیر فرستاد و فرمود)

روانشناسی طلحه و زبیر(2)

با طلحه، دیدار مکن، زیرا در برخورد با طلحه، او را چون گاو وحشی می یابی که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش می شود ومی گوید، رام است. بلکه با زبیر دیدار کن که نرم تر است. به او بگو، پسر دایی تو می گوید: در حجاز مرا شناختی، و در عراق مرا نمی شناسی؟! چه شده که از پیمان خود بازگشتی؟!.(جمله کوتاه((فَما عَدا مِمّا بَدا)) برای نخستین بار از امام علی (علیه السّلام) شنیده شده و پیش از امام از کسی نقل نگردید.)

 (1): عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلّب است که خلفای عبّاسی به او منسوبند.

 (2): زبیر بن عوام پسر عمّه امام بود زیرا مادرش صفیّه، امام علی(ع) بود، و از خویشاوندان نسبی امام به شمار می آمد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 26 بازدید