حدیث هایی در مورد ترس و امید

 

توجه : کلیه ی این مطالب از کتاب اصول کافی جلد 4 برداشته شده است.

 

خوف و رجا

  • حارث بن مغیره یا پدرش ، از امام صادق (علیه السّلام) گوید : به او گفتم : در وصیت لقمان چه بود ؟ فرمودند : در آن، مطالب شگفت انگیز بسیار بود و عجب تر از همه این بود که به پسرش گفت : از خدا عزوجل چنان بترس که اگر همه ی کردار نیک جن و انس را بیاوری عذابت می کند و چنان به او امیدوار باش که اگر همه ی گناه جن و انس را هم بیاوری به تو رحم می کند ، سپس امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : پدرم بارها می فرمودند : به راستی هیچ بنده ی مومن نیست جز آنکه در دلش دو نور است، نور ترس از خدا و نور امید که اگر این را وزن کنند از آن بیش نیست و اگر آن را وزن کنند از این بیش نیست.

منبع : ص 209

  • اسحاق بن عمار گوید : امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند : ای اسحاق ، از خدا بترس تا گویا او را به چشم می بینی و اگر تو او را نبینی او تو را می بیند و اگر معتقدی تو را نمی بیند محققا کافری و اگر معتقدی تو را می بیند و در برابر او گناه می کنی او را پست ترین ناظران بر خود ساخته ای .

منبع : ص 209

  • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :هر کس از خدا ترسد ، خدا هر چیز را از او بترساند ؛ و هر که از خدا نترسد، خدا او را از هر چیز بترساند.

منبع : ص 211

  • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :هر که خدا را شناسد از او ترسد و هر که از خدا ترسد، دل از دنیا بر کند.

منبع : ص 211

  • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : پدرم بارها می فرمودند : راست مطلب این است که هیچ بنده ی مومنی نیست جز اینکه در دلش دو نور است : نور ترس و نور امید، اگر این را بشکند بر آن افزون نیست و اگر آن را بشکند بر این افزون نیست.

منبع : ص219

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته ی انسان است که در پنهان، خدا ترس باشد، خویشتن را از عیوب و نقائص محافظت نماید، و در ایام پیری بر اعمال خیر و خوب خود بیفزاید.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،کلمه ی 205،ص278

  • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که در نهان از خدا نمی ترسد، در پیری مراعات اخلاق خود را نمی نماید، و از عیب خویش احساس شرمساری نمی کند، به خیر و خوبی او نمی توان امیدوار بود.

منبع: وسائل، کتاب جهاد، باب وجوب زیادة التحفظ،ص63 

 www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
عالی

عااااالی بوووووود [تایید][چشمک][فرشته][قهقهه]

......

بابت این وبلاگ خوب ازتون تشکرمیکنم

......

بابت این وبلاگ خوب ازتون تشکرمیکنم

[گاوچران][قهر][مغرور] عالی بود