خطبه 108 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 108

اعتقادی، سیاسی

( یکی از سخنرانی های امام در شهر کوفه که حوادث سخت آینده را بیان فرمود)     

1- خداشناسی

ستایش خدایی را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر انسان ها تجلی کرد، و با برهان و دلیل خود را بر قلب هایشان آشکار کرد. مخلوقات را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید، که فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، که علم خداوند ژرفای پرده های غیب را شکافته است، و به افکار و عقاید پنهان احاطه دارد. ( و از همین خطبه است که پیرامون پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود.)

2- وصف پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه ی نور هدایت، از جایگاه بلند و بی همانند، از سرزمین بطحاء،(1) از چراغ های برافروخته در تاریکی ها، و از سرچشمه های حکمت برگزید. پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبیبی است که برای درمان بیماران سیّار است.

مرهم های شفابخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته. برای شفای قلب های کور و گوش های ناشنوا و زبان های لال، آماده و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است.

3- علل انحراف فرزندان امیّه

بنی امیّه، با نور حکمت، جان و دل خود را روشن نساخته، و با شعله های فروزان دانش، قلب خود را نورانی نکرده اند، چونان چهارپایان صحرایی و سنگ های سخت و نفوذ ناپذیرند.

به تحقیق رازهای درون برای صاحبان آگاهی آشکار، و راه حق برای گمراهان نیز روشن است، و رستاخیز نقاب از چهره برانداخت.

و نشانه های خود را برای زیرکان و آنان که طالب حقّند نمایاند.

 4- نکوهش کوفیان

مردم کوفه! چرا شما را پیکرهای بی روح، و روح های بدون جسم می نگرم؟

چرا شما را عبادت کنندگانی بدون صلاحیت، و بازرگانانی بدون حسد و تجارت، و بیدارانی خفته، و حاضرانی غایب از صحنه، بینندگانی نابینا، شنوندگانی کر، و سخن گویانی لال، مشاهده می کنم؟

پرچم گمراهی بر پایه های خود برافراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته؛ شما را با پیمانه خود می سنجند و. سرکوب می کنند، پرچمدارشان(معاویه)، از ملت اسلام خارج و بر راه گمراهی ایستاده است.

5- خبر از کشتار و فساد بنی امیّه

پس آن روز که بر شما دست یابند جز تعداد کمی از شما باقی نگذارند، چونان باقیمانده ی غذایی اندک در ته دیگ یا دانه های غذای چسبیده در اطراف ظرف شما را مانند پوست های چرمی به هم پیچانده می فشارند، و همانند خرمن شما را به شدّت می کوبند، و چونان پرنده ای که دانه های درشت را از لاغر جدا کند، این گمراهان، مومنان را از میان شما جدا ساخته نابود می کنند.

6- هشدار وسفارش به اطاعت از اهل بیت (علیه السّلام)

با توجبه به این همه خطرات، روشهای گمراه کننده شما را به کجا می کشاند؟ تاریکی ها و ظلمتها، تا کی شما را متحیّر می سازد؟ دروغ پردازیها تا چه زمانی شما را می فریبد؟ از کجا دشمن در شما نفوذ کرده به اینجا آورده و به کجا باز می گرداند؟

آگاه باشید که هر سر آمدی را پرونده ای، و هر غیبتی را بازگشت دوباره ای است.

مردم! به سخن عالم خداشناس ِ خود گوش فرادهید، دل های خود را در پیشگاه او حاضر کنید، و با فریاد های او بیدار شوید! رهبر جامعه باید با مردم به  راستی سخن گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل، و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند.

پیشوای شما چنان واقعیّت ها را برای شما شکافت چونان شکافتن مهره های ظریف، و حقیقت را از باطل چون شیره درختی که از بدنه آن خارج شود، بیرون کشید.

7- خبر از مسخ ارزش ها در حکومت بنی امیّه

پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود، و جهل و نادانی بر مَرکب ها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، و دعوت کنندگان به حق اندک و بی مشتری خواهند شد. روزگار چونان درنده ی خطرناکی حمله ور شده، و باطل پس از مدّت ها سکوت، نعره می کشد،مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می گذارند، و در جدا شدن از دین متّحد می گردند، و در دروغ پردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگرند. و چون چنین روزی می رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد، و باران خنک کننده، گرمی و سوزش آورد، پست فطرتان  همه جا را پر می کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب می شوند، مردم آن روزگار چون گرگان، و پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، و مستمندان چونان مردگان خواهند بود، راستی از میانشان رخت بر می بندد، و دروغ فراوان می شود. با زبان تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند، به گناه افتخار می کنند، و از پاکدامنی به شگفت می آیند، و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند.

(1): سرزمین بطحا، بین دو کوه ابوقیس و احمر را می گفتند که محل زندگی قریش بود.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 14 بازدید