نامه 43 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 43

سیاسی، اقتصادی

(نامه به مَصقلة بن هبیره شیبانی، فرماندار اردشیر خُرّه ((فیروز آباد)) از شهرهای فارس ایران که در سال 38 هجری نوشته شد)

سخت گیری در مصرف بیت المال

گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای، و امام خویش را نافرمانی کرده ای، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب هاشان گرد آورده، و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده، به اَعرابی که خویشاوندان تو اند، و تو را برگزیدند، می بخشی! به خدایی که دانه را شکافت، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده، و منزلت تو سبک گردیده است! پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن، که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 18 بازدید