خطبه 102 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 102

اعتقادی، سیاسی

( از سخنان امام است که چونان خطبه ی جداگانه است و پس از جنگ جَمَل در سال 36 هجری در شهر بصره ایراد شد)

1- وصف روز قیامت

قیامت روزی است که خداوند همه انسانها ی گذشته و آینده را برای رسیدگی دقیق حساب و رسیدن به پاداش اعمال، گردآورَدَ، همه فروتنانه به پا خیزند، عرق از سر ورویشان و کنار دهانشان جاری است، و زمین زیر پایشان لرزان است، نیکو حال ترین آنان کسی است که جای گذاشتن دو پایش را پیدا کند یا جایی برای آسوده ماندن بیابد.(1)

2- خبر از آینده خونین بصره و رزم مجاهدانی پیروز 

فتنه هایی چون تاریکی شب که نیرویی نمی تواند برابر آن بایستد، و کسی نتواند پرچمهای آن را پایین کشد، به سوی شما می آید چونان شتری که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان آن را کشانده و به سرعت می راند. فتنه جویان کسانی هستند که ضربات آنها شدید و غارتگری آنان اندک است.

مردمی با آنان جهاد می کنند که در چشم متکبّران خوار و در روی زمین گمنام و در آسمان ها معروفند. در این هنگام، وای بر تو ای بصره! از سپاهی که نشانه خشم و انتقام الهی است، بی گرد و غبار و صدایی به تو حمله خواهند کرد(2) و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگی غبارآلود دچار می گردند.(3)

(1): نفی نظریّه: فَتالیزمfatalism(جبر عملی)

(2): می توان فرازهای آخر را به غوّاصان رزمنده ایران در عملیّات کربلای پنج تقسیم کرد که زیر آب، بی گرد و غبارو صدائی به بصره حمله می کردند.

(3): اغبر، غبار آلود که چهره ها از شدّت گرسنگی بی رنگ و گردآلود می نمایند.

با تشکر از انتخاب شما

/ 1 نظر / 5 بازدید

[اوغ][دلشکسته]خیلی بیخوده